Bé lớp Chồi 1 được cô Loan cô Kim cô Dung tập đi xe đạp, có bé đã quen vì nhà có xe còn có bé chưa biết đi nên cô đèo đi cho quen